Otwarta nauka staje
się rzeczywistością
EOSC Day Poland

Poznań, ul. Jana Pawła II 10, 22 czerwca 2023

Współczesne procesy badawcze stoją przed wyzwaniami związanymi z łatwością wyszukiwania i wiarygodnością dostępnych danych badawczych.

Praktyki Otwartej Nauki oferują rozwiązania dla naukowców, a także sposoby przyspieszenia czasu prowadzenia badań.

Europejska Chmura Otwartej Nauki to federacyjna sieć danych i usług FAIR służąca wdrażaniu Otwartej Nauki w Europie. Krajowa sieć badawczo-edukacyjna PIONIER – Polski Internet Optyczny pełni w Polsce rolę rdzenia EOSC oferującego narzędzia i usługi ułatwiające polskim naukowcom skrócenie czasu realizacji badań.

Poznań 22 czerwca2023

Program

Część I - Plenarne wykłady

09:00
 - 09:45
Powitanie
 • Krzysztof Kurowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Robert Napora, Ministerstwo Nauki i Edukacji, Departament Innowacji i Rozwoju
 • Magdalena Szwochertowska: Komisja Europejska, Policy and Programme Officer, EC DG-CNECT, Unit 1, Open Science and Digital Modelling
 • Ignacio Blanquer: Dyrektor, Stowarzyszenie EOSC
09:45
 - 10:15
PIONIER i KMD jako EOSC Core PL
Krzysztof Kurowski, Norbert Meyer, Maciej Brzeźniak Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
10:15
 - 10:35
Polityka i Praktyka Otwartej Nauki
Anna Wałek/Natalia Galica, Narodowe Centrum Nauki
10:35
 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00
 - 11:20
Otwarte dane w polityce i praktyce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Michał Klichowski, Monika Theuss, Maria Kuczkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
11:20
 - 11:40
Infrastruktury i usługi dla naukowców (Argos, ROHub)
Raul Palma, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
11:40
 - 12:30
Dyskusja panelowa: Kolejne kroki i cele?
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowe Centrum Nauki
12:30
 - 13:30
Obiad
Dni

Część I - Plenarne wykłady

09:00
 - 09:45
Powitanie
 • Krzysztof Kurowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 • Robert Napora, Ministerstwo Nauki i Edukacji, Departament Innowacji i Rozwoju
 • Magdalena Szwochertowska: Komisja Europejska, Policy and Programme Officer, EC DG-CNECT, Unit 1, Open Science and Digital Modelling
 • Ignacio Blanquer: Dyrektor, Stowarzyszenie EOSC
09:45
 - 10:15
PIONIER i KMD jako EOSC Core PL
Krzysztof Kurowski, Norbert Meyer, Maciej Brzeźniak Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
10:15
 - 10:35
Polityka i Praktyka Otwartej Nauki
Anna Wałek/Natalia Galica, Narodowe Centrum Nauki
10:35
 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00
 - 11:20
Otwarte dane w polityce i praktyce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Michał Klichowski, Monika Theuss, Maria Kuczkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
11:20
 - 11:40
Infrastruktury i usługi dla naukowców (Argos, ROHub)
Raul Palma, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
11:40
 - 12:30
Dyskusja panelowa: Kolejne kroki i cele?
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Poznańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowe Centrum Nauki
12:30
 - 13:30
Obiad

Część IIA - Spotkania środowisk EOSCowych

13:30
 - 15:00
Okrągły Stół East Hub (Projekt EOSC Focus): spotkanie przedstawicieli krajów East Hub oraz Zespołu Zadaniowego EOSC: Upskilling countries to engage in EOSC (tylko na zaproszenie)
Moderator: Anna Wałek, Projekt EOSC Focus, Narodowe Centrum Nauki. (tbc)
15:00
 - 16:00
Przerwa na kawę
16:00
 - 17:30
EOSC Poland: meeting of the Polish national structures of EOSC with Polish representatives to EOSC Task Forces
 • Tomasz Parkoła (PSNC): TF PID Policy
 • Roksana Wilk (Cyfronet/AGH): TF Rules of Participation Compliance Monitoring
 • Natalia Gruenpeter (ICM/Uniwersytet Warszawski): TF Upskilling countries to engage in EOSC (tbc)
 • Raul Palma (PSNC): TF Semantic Interoperability
 • Anna Wałek: TF Data Stewardship Curricula and Career Paths
 • Marcin Wolski (PSNC): TF Infrastructures for Quality Research Software Task Force
17:30
 - 18:30
Spotkanie Data Steward Competence Centre. Wykład gościnny (online)
Nauka Otwarta w Programie Horyzont Europa: Pantalis Tziveloglou, Policy Officer, Directorate for International Cooperation, DG RTD, Komisja Europejska.

Część IIB - Szkolenia otwartej nauki

13:30
 - 15:00
Plan Zarządzania Danymi: wprowadzenie do zagadnienia i warsztaty dla naukowców
Anna Wałek/Natalia Galica, Narodowe Centrum Nauki (hybryda)
15:00
 - 15:30
Przerwa na kawę
15:30
 - 17:30
Demonstracja i hands-on warsztat usług DMP ARGOS+ROHUB
Aron Rynkiewicz, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
19:00
Kolacja

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
eosc-day@psnc.pl

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
eosc-day@psnc.pl

pl_PLPolish