O konferencji

Współczesne procesy badawcze muszą dostosować się do wykorzystania i zarządzania coraz większą liczbą dostępnych wyników badań, w tym danych, metod i innych wyników.

Co więcej, ponieważ prace badawcze stają się coraz szybsze, a w niektórych przypadkach nawet wrażliwe na czas (np. COVID), wszystkie wspierające struktury muszą zostać dopracowane, aby zminimalizować czas potrzebny od pomysłu do wygenerowania wyników i ich rozpowszechnienia. Konieczne jest skrócenie drogi między innowacjami a ich wdrożeniem w środowiskach produkcyjnych. Jednym z kluczowych kryteriów jest wyszukiwalność, dostępność i możliwość ponownego wykorzystania wyników badań, a także integracja procesów badawczych z infrastrukturą badawczo-rozwojową. EOSC dąży do zapewnienia możliwości wyszukiwania produktów naukowych w różnych dziedzinach i repozytoriach,

łącząc je z dostępnymi zasobami infrastruktur za pośrednictwem usług.W Polsce krajowa sieć badawczo-edukacyjna PIONIER działa jako rdzeń EOSC, gromadząc narzędzia i usługi ułatwiające polskim naukowcom skrócenie czasu badań. Infrastruktura teleinformatyczna, taka jak sieć i zasoby do przechowywania i przetwarzania danych, jest uzupełniona usługami w zakresie wdrażania polityk dostępności i ustandaryzowanego opisu samych wyników prac badawczych. Oprócz tych podstawowych usług, PIONIER zapewnia dostęp do różnych usług EOSC-exchange dostosowanych do polskich potrzeb, zapewniając zaawansowane możliwości badawcze i wspomagając przyjęcie praktyk FAIR i Otwartej Nauki.

EOSC Day Poland to wydarzenie skierowane do naukowców, badaczy i przedstawicieli sektora B+R.

Celem wydarzenia jest przedstawienie najlepszych praktyk i zestawu narzędzi opartych na EOSC do zarządzania wynikami prac badawczych. Wydarzenie będzie poświęcone prezentacji różnych zestawów narzędzi, wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania i polityk na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a także prezentacji ze strony Narodowego Centrum Nauki. Sesję uzupełni dyskusja panelowa, której celem będzie zdefiniowanie wyzwań i kolejnych kroków we wdrażaniu praktyk Otwartej Nauki i EOSC jako zestawu narzędzi.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wzięcia udziału w równoległych spotkaniach polskiej i międzynarodowej społeczności Otwartej Nauki i EOSC.Równoległa ścieżka będzie poświęcona warsztatom i szkoleniom. Uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie w tworzeniu planów zarządzania danymi (DMP) dostosowanych do formalnych wymagań grantów naukowych, w tym zarządzania powiązanymi wynikami procesów badawczych, przy użyciu repozytorium obiektów badawczych ROHub, a następnie składania wniosków do krajowej agencji finansującej.

pl_PLPolish